www.consalta.ba

Implementacija ISO 9001:2008 u Info Studio d.o.o.

Početkom novembra ove godine, Consalta d.o.o. je potpisala ugovor sa firmom Info Studio d.o.o. iz Sarajeva o saradnji i pružanju konsultantskih usluga u svrhu pripreme za implementaciju ISO 9001:2008 standarda.

Info Studio d.o.o. je prepoznao zahtjeve tržišta i potrebu za implementacijom ISO 9001:2008 standarda, radi povećaanja zadovoljstva svojih klijenata i osiguranja efikasnosti poslovanja, kroz primjenu zahtjeva navedenih u ISO 9001:2008 standardu.

 
Home