www.consalta.ba

Certificirani ISO 22301 Lead Implementator

Ovladavanje implementacijom i upravljanjem sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) baziranom na ISO 22301

Rezime

Ovaj petodnevni intenzivni trening omogućuje polaznicima da razviju potrebnu stručnost kako bi pomogli organizacijama u implementaciji i upravljanju sistemom za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) baziranom na ISO / IEC 22301:2012. Polaznici će, također, dobiti temeljno razumijevanje najboljih praksi koje se koriste za provedbu procesa kontinuiteta poslovanja iz ISO 22399. Ovaj trening je usklađen s utvrđenim praksama upravljanja projektima - project menadžmenta ISO 10006 (Quality Management Systems - Smjernice za upravljanje kvalitetom u projektima). Ovaj trening je također u potpunosti kompatibilan sa BS 25999 (Specifikacije upravljanja kontinuitetom poslovanja) i ISO 27031 (Smjernice spremnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija za kontinuitet poslovanja).

Kome je trening namjenjen?

 • Projekt menadžeri ili konsultanti koji žele pripremiti i podržati organizaciju u implementaciji sistema za upravljanje kontinutitetom poslovanja (BCMS)
 • Auditori kontinuiteta poslovanja koji žele da u potpunosti razumiju proces implementacije sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Osobe odgovorne za usklađenost kontinuiteta poslovanja u organizaciji
 • Članovi tima za kontinuitet poslovanja
 • Stručni savjetnici za kontinuitet poslovanja
 • Članovi organizacije koji se žele pripremiti za funkciju kontinuiteta poslovanja ili za funkciju upravljanja BCMS projektom.

Ciljevi treninga

 • Razumjeti implementaciju sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja u skladu sa ISO 22301, ISO 27031 ili BS 25999
 • Steći cjelovit uvid u koncepte, pristupe, standarde, metode i tehnike potrebne za učinkovito upravljanje sistemom za upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Razumjeti odnos između komponenti sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja, uključujući i usklađenost sa zahtjevima različitih interesnih grupa organizacije
 • Steći potrebnu stručnost kako bi podržali organizaciju u implementaciji, upravljanju i održavanju BCMS kako je navedeno u ISO 22301 ili BS 25999
 • Steći potrebno znanje za upravljanje timom za implementaciju standarda ISO 22301 ili BS 25999
 • Razviti znanja i vještine potrebne za savjetovanje organizacije o najboljim praksama u upravljanju kontinuitetom poslovanja
 • Unaprijediti sposobnosti za analizu i donošenje odluka u kontekstu upravljanja kontinuitetom poslovanja

Agenda treninga

Dan 1: Uvod u koncepte sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) kako je propisano ISO 22301; Uvođenje BCMS

 • Uvod u sisteme upravljanja i procesni pristup
 • Predstavljanje standarda ISO 22301, ISO/PAS 22399, ISO 27031, BS 25999 i regulatorni okvir
 • Temeljna načela kontinuitetom poslovanja
 • Preliminarna analiza i utvrđivanje nivoa zrelosti postojećeg sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja prema ISO 21827
 • Pisanje poslovnog slučaja i projektnog plana za implementaciju BCMS

Dan 2: Planiranje BCMS prema ISO 22301

 • Definiranje opsega/djelokruga BCMS-a
 • Definicija politike kvaliteta i ciljeva
 • Razvoj BCMS-a i politika kontinutiteta poslovanja
 • Analiza utjecaja na poslovanje (Business impact analysis BIA) i procjena rizika

Dan 3: Implementacija BCMS prema ISO 22301

 • Implementacija okvira za upravljanje dokumentima
 • Dizajn procesa za kontinuitet poslovanja i pisanje procedura
 • Implementacija procesa za kontinuitet poslovanja
 • Razvoj treninga i programa podizanja svijesti, kao i komuniciranje informacija o kontinuitetu poslovanja
 • Upravljanje incidentima (incident management) i upravljanje kriznim situacijama (emergency management)
 • Operativno upravljanje/menadžment BCMS-a

Dan 4: Upravljanje, nadzor, mjerenje i poboljšanja BCMS; certifikacijski audit BCMS-a

 • Kontrola i nadzor BCMS-a
 • Razvoj metrika, pokazatelja uspješnosti i kontrolne tabele/dashboard
 • ISO 22301 interna revizija/audit
 • Pregled od strane manadžmenta (Management review) BCMS-a
 • Implementacija programa kontinuiranog poboljšanja
 • Priprema za certifikacijski audit ISO 22301  

Dan 5: Certifikacijski ispit
Preduvjeti
ISO 22301 Osnovni certifikat ili osnovno poznavanje ISO 27031, BS 25999 ili koncepta kontinuiteta poslovanja je preporučljivo

Edukativni pristup

 • Ovaj trening se temelji i na teoriji i praksi:
 • Sesije predavanja s konkretnim primjerima temeljenim na stvarnim slučajevima
 • Praktične vježbe na temeljene na potpunim studijama slučaja, uključujući interpretaciju uloga i usmena izlaganja
 • Pregled vježbi kako bi se pomogla priprema ispita
 • Vježba testa slična certifikacijskom ispitu
 • Kako bi praktične vježbe bile učinkovite, broj polaznika je ograničen trening

Ispit i certificiranje

 • "Certificirani ISO / IEC 22301 Lead Implementator" ispit u potpunosti zadovoljava zahtjeve PECB program ispitivanja i certificiranja (ECP). Ispit pokriva sljedeće oblasti:
 • Oblast 1: Temeljna načela i koncepti kontinuiteta poslovanja
 • Oblast 2: Najbolje prakse kontrola kontinuiteta poslovanja
 • Oblast 3: Planiranje BCMS prema ISO 22301
 • Oblast 4: Implementacija BCMS prema ISO 22301
 • Oblast 5: Ocjena rada, nadzor i mjerenje BCMS -a prema ISO 22301
 • Oblast 6: Kontinuirano unaprjeđivanje BCMS -a prema ISO 22301
 • Oblast 7: Priprema za BCMS certifikacijski audit
 • "Certificirani ISO / IEC 22301 Lead Implementator" ispit je dostupan je na raznim jezicima (kompletan popis jezika se može se naći na formularu aplikacije za ispit)
 • Trajanje ispita: 3 sata
 • Za više informacija o ispitu, pogledajte link na PECB internet portalu ISO 22301 Lead Implementer Exam
 • Nakon uspješno završenog ispita, polaznici mogu se prijaviti za uvjerenja Certificiranog ISO / IEC 22301 Provisional Implementatora, Certificiranog ISO / IEC 22301 Implementatora ili Cerificiranog ISO / IEC 22301 Lead Implementatora, ovisno o nivou posjedovanog iskustva
 • Potvrda se izdaje polaznicima koji su uspješno položili ispit, a odgovaraju svim drugim zahtjevima koji se odnose na odabrano uvjerenje
 • Za više informacija o ISO 22301 certifikaciji i PECB procesu certifikacije, pogledajte link PECB ISO 22301 Lead Implementer

Opće informacije
• Certifikacijska naknada je uključena u cijenu ispita
• Studentski priručnik s više od 450 stranica informacija i praktičnih primjera će biti podijeljen polaznicima
• Potvrda o sudjelovanju od 31 CPD (Continuing Professional Development - kontinuirano stručno usavršavanje) kredit će biti izdan polaznicima
• U slučaju da polaznik ne položi ispit, polaznik može ponovno besplatno polagati ispit pod određenim uvjetima 

 
Home