www.consalta.ba

Treninzi u Avgustu i Septembru

Information Security Management System

&
 Information Technology Service Management System


Consalta d.o.o. u saradnji sa partnerima iz Hermes infotech-a, će organizovati održavanje sljedećih treninga u periodu od 27.08. – 31.08.2012. i u periodu od 03.09. – 07.09.2012. godine, i to:

•    ISMS Lead Auditor prema ISO 27001:2005 standardu: 27-31 Avgusta 2012. g.

•    ITSMS Lead Auditor prema ISO 20000-1:2011 standardu: 03-07 Septembra 2012. g.

Izvođenje međunarodno priznatih treninga je u skladu sa pravilima IRCA organizacije (International Register of Certificated Auditors). Svi polaznici koji uspješno završe trening će steći međunarodno priznati certifikat 'Lead Auditora' iz oblasti koju su izabrali, ITSMS ili ISMS.

ISMS (Sistem upravljanja informacionom sigurnošću) zasnovan na ISO 27001 standardu, podrazumjeva upravljanje sigurnošću informacija i informacionih sistema od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja, prekida u radu, modifikacije ili uništenja, a u cilju obezbjeđenja dostupnosti, integriteta i povjerljivosti informacija.

ITSMS (Sistem upravljanja IT uslugama) zasnovan na ISO 20000 standardu, predstavlja uređeni skup disciplina koje obuhvataju kulturu, organizacionu strukturu, procese i alate, koji zajedno omogućavaju organizacijama da razvijaju i isporučuju IT usluge vrhunske kvalitete. Ovaj menadžment sistem je namjenjen organizacijma koje pružaju IT usluge, kao što su održavanje infrastrukture i aplikacija, bilo da se te usluge pružaju unutar organizacije ili su namjenjene tržištu.

Navedeni treninzi predstavljaju odličnu kombinaciju teorijskog i praktičnog rada u manjim grupama, propraćeni sa mnoštvom individualnih i grupnih vježbi. Svaki trening traje po pet dana u predviđenim terminima.

Treninzi su namjenjeni prvenstveno organizacijama kojima je stalo do informacione imovine koju svakodnevno koriste i organizacijama koje žele da obezbjede kvalitet pružanja proizvoda i usluga, kompetitivnu prednost u odnosu na konkurenciju, kvalitetno upravljanje IT uslugama na odgovarajući i prihvatljiv način, uvažavajući svakodnevne prijetnje nad imovinom i poslovnim procesima.

Posebno su interesantani uposlenicima koji se bave rizicima i internim revizijama u organizacijama, procjenama rizika na projektima, rizicima poslovnih procesa, operativnim rizicima, informacionom sigurnošću, fizičkom i tehničkom zaštitom imovine, upravljanjem IT servisima, IT uslugama, ITIL stručnjacima i dr.

Treninzi će se održavati u Hotelu Hollywood Sarajevo u predviđenim terminima. Cijena pojedinačnog treninga po polazniku je 1.100,00 € + PDV. U slučaju da organizacija ili pojedinac izaberu oba treninga ili ukoliko ima više polaznika iz iste organizacije, odobravamo popust na definisanu cijenu.

Ako želite da Vaše kompetencije budu prepoznatljive, da povećate svoj kredibilitet, da osigurate međunarodnu prepoznatljivost, da nadogradite svoje znanje, da unaprijedite svoju biografiju, ovi treninzi predstavljaju odličan alat za postizanje svih navedenih prednosti.

Prijavu za seminar možete popuniti OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti g-dinu Mahiru Bolobanu na broj: 061/034 268

 

 
 
Home