www.consalta.ba

Treninzi u Martu i Aprilu

Information Technology Service Management System & Information Security Management System


Consalta d.o.o. u periodu od 26.03. – 30.03.2012. i u periodu od 02.04. – 06.04.2012. godine u saradnji sa partnerima iz Hermes infotech-a, organizuje održavanje sljedećih treningoktobar_seminaria:

•    ITSMS Lead Auditor prema ISO 20000-1:2011 standardu:

     26 - 30 Marta 2012. godine

•    ISMS Lead Auditor prema ISO 27001:2005 standardu: 

     02 - 06 Aprila 2012. godine

Izvođenje treninga je usklađeno prema pravilima IRCA organizacije (International Register of Certificated Auditors). Svi polaznici koji uspješno završe trening će steći međunarodno priznati certifikat 'Lead Auditora' iz oblasti koju su izabrali (ITSMS ili ISMS).

ITSMS (Sistem upravljanja IT uslugama) zasnovan na ISO 20000 standardu, predstavlja uređeni skup disciplina koje obuhvataju kulturu, organizacionu strukturu, procese i alate, koji zajedno omogućavaju organizacijama da razvijaju i isporučuju IT usluge vrhunske kvalitete. Ovaj menadžment sistem je namjenjen organizacijma koje pružaju IT usluge, kao što su održavanje infrastrukture i aplikacija, bilo da se te usluge pružaju unutar organizacije ili su namjenjene tržištu.

ISMS (Sistem upravljanja informacionom sigurnošću) zasnovan na ISO 27001 standardu, podrazumjeva upravljanje sigurnošću informacija i informacionih sistema od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja, prekida u radu, modifikacije ili uništenja, a u cilju obezbjeđenja dostupnosti, integriteta i povjerljivosti informacija.

Navedeni treninzi predstavljaju odličnu kombinaciju teorijskog i praktičnog rada u manjim grupama, propraćeni sa mnoštvom individualnih i grupnih vježbi. Broj polaznika je ograničen na maksimalno 10 učesnika za ITSMS-a, dok je broj polaznika na treningu ISMS-a ograničen na 20 učesnika. Svaki trening traje po pet dana u predviđenim terminima i održava se na engleskom jeziku.

Treninzi su namjenjeni prvenstveno organizacijama kojima je stalo do informacione imovine koju svakodnevno koriste i organizacijama koje žele da obezbjede kvalitet pružanja proizvoda i usluga, kompetitivnu prednost u odnosu na konkurenciju, kvalitetno upravljanje IT uslugama na odgovarajući i prihvatljiv način, uvažavajući svakodnevne prijetnje nad imovinom i poslovnim procesima.

Posebno su interesantani uposlenicima koji se bave rizicima i internim revizijama u organizacijama, procjenama rizika na projektima, rizicima poslovnih procesa, operativnim rizicima, informacionom sigurnošću, fizičkom i tehničkom zaštitom imovine, upravljanjem IT servisima, IT uslugama, ITIL stručnjacima i dr.

Treninzi će se održavati u Hotelu Hollywood Sarajevo u predviđenim terminima. Cijena pojedinačnog treninga po polazniku je 1.100,00 € + PDV. U slučaju da organizacija ili pojedinac izaberu oba treninga ili ukoliko ima više polaznika iz iste organizacije, odobravamo popust na definisanu cijenu.

Ako želite da Vaše kompetencije budu prepoznatljive, da povećate svoj kredibilitet, da osigurate međunarodnu prepoznatljivost, da nadogradite svoje znanje, da unaprijedite svoju biografiju, ovi treninzi predstavljaju odličan alat za postizanje svih navedenih prednosti.

Prijavu za seminar možete popuniti OVDJE.

Za dodatne informacije molimo Vas obratite se gosp. Mahiru Bolobanu na broj 061/034 268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home