www.consalta.ba

Vijesti
ISO 22301 Lead Implementer PDF Print E-mail
Monday, 16 February 2015 13:23

Implementacija i upravljanje Sistemom za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) baziranom na ISO 22301

Rezime

Ovaj petodnevni intenzivni trening omogućuje polaznicima da razviju potrebnu stručnost kako bi pomogli organizacijama u implementaciji i upravljanju Sistemom za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) baziranom na ISO / IEC 22301:2012. Polaznici će, također, dobiti temeljno razumijevanje najboljih praksi koje se koriste za provedbu procesa kontinuiteta poslovanja iz ISO/PAS 22399. Ovaj trening je usklađen s utvrđenim praksama upravljanja projektima - project menadžmenta ISO 10006 (Quality Management Systems - Smjernice za upravljanje kvalitetom u projektima). Ovaj trening je također u potpunosti kompatibilan sa BS 25999 (Specifikacije upravljanja kontinuitetom poslovanja) i ISO 27031 (Smjernice spremnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija za kontinuitet poslovanja).

Cijena:      € 1.100 (+popust za rane prijave 15%, do 5.marta)

Lokacija:   Hotel Hollywood, Sarajevo

Termini:    23.-27.03.2015. g.

Kontakt:    Mahir Boloban, +387 61 034 268

Read more...
 


Page 7 of 33
Home News