www.consalta.ba

ORMS

Operational Risk Management System - Sistem za upravljanje operativnim rizicima

BASEL komitet je formiran 1974. godine od strane guvernera centralnih banaka G10 grupe, kako bi zajedničkim snagama približili nacionalne standarde i pokušali da regulišu finansijsko tržište unutar zemalja članica komiteta. Regularno se sastaju četiri puta godišnje i svojim mjerama nastoje da ublaže eventualne nadolazeće finansijske krize i održe stablinost finansijskog sistema.

Rezultati njihovih zasjedanja su tri sporazuma koji su evoluirali jedan iza drugog kako su se mjenjali tržišni uslovi i to: BASEL I, BASEL II i BASEL III. 

Prva dva su objavljena, a treći ima status prijedloga. Dokumenti uglavnom govore o različitim oblicima rizika (tržišni, kreditni, sistemski i dr.), njihovom uticaju na finansijsko tržište i finansijske institucije, kao i smjernice kojih se budu pridržavale članice će ublažiti negativne efekte realizacije pojedinih rizika. Efekti bi se ublažili tako što se dio sredstava odvaja za pokriće gubitaka nastalih iz tih rizika (Capital Adequacy).

Rizik kojem se nije posvetilo dovoljno pažnje, a ocjenjeno je da uzrokuje izuzetno velike štete je Operativni rizik.
Prema definiciji OR predstavlja mogućnost nastanka gubitaka za banku i negativnih efekata na kapital banke, zbog neadekvatnih internih sistema, procedura i kontrola, slabosti i propusta u izvršavanju poslovnih aktivnosti, nezakonitih radnji i vanjskih događaja koji banku mogu izložiti gubitku.

VišORMSemjesečnim radom i istraživanjem smo uspjeli razviti i testirati metodologiju za implementaciju ORMS - Operational Risk Management System (Sistema za upravljanje operativnim rizicima), koji će na najefikasniji način pomoći organizacijama da preventivno i korektivno (reaktivno) djeluju na operativne rizike.

Metodologija je koncipirana da na jednostavan način osigura organizaciji upravljiv sistem koji vodi računa o potencijalnim i realizovanim operativnim rizicima. ORMS je nastao na temeljima smjernica BASEL komiteta, odluke Agencije za bankarstvo FBiH/RS-a, ISO 27001 standarda, BS 25999 standarda, ISO 13335 standarda, ISO 31000 standarda i drugih koji tretiraju rizike. Posebna pažnja data je problemu 'upravljanja promjenama' (Change Management), kao jednom od najčešćih uzročnika realizacije operativnih rizika sa velikim posljedicama.

Implementiranjem ORMS-a organizacije će:

  • Adekvatno riješiti pitanje BackUp-a kritičnih podataka;
  • Zadovoljiti zahtjeve Agencije za bankarstvo FBiH/RS-a;
  • Ispuniti regulatorne zahtjeve koji joj se nameću;
  • Održavati i povećavati povjerenje klijenata;
  • Reducirati ili eliminirati ogromne troškove izazvane realizacijom operativnog rizika;
  • Upravljati promjenama u organizaciji.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Home