www.consalta.ba

PCI DSS Foundation Training

Consalta, u saradnji sa  partnerskom firmom iz Londona (UK) NetHost Legislation Ltd, organizuje dvodnevni trening seminar na temu implementacije i certifikacije prema PCI DSS standardu (Payment Card Industry Data Security Standard).

Usaglašenost s PCI DSS zahtjevima je mandatorno za sve organizacije koje procesiraju kartična plaćanja (Visa, Master card, American Express i dr.), a od nedavno je i u BiH primjetan sve veći pritisak Visa i Master Card prema ispunjenju ovih zahtjeva.

Ovaj sveobuhvatni, intenzivni trening ima za cilj osposobiti polaznike za aktivno učešće u implementaciji i održavanju certifikacije prema ovom industrijskom standardu.

Trening provodi dr. Abiola, QSI (Qualified Security Assessor), akreditovani certifikator od strane PCI DSS sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnoj primjeni standarda i certifikaciji u velikom broju organizacija.

Polaznici koji uspješno završe trening dobijaju međunarodni certfikat izdat od strane Net Host Legislation.

Kotizacija koja uključuje prisustvo seminaru, radne materijale, ručak i osvježenja za 2 dana

iznosi 570 KM + PDV.

Datum održavanja: 25.-26.06.2015.

Trening se provodi na engleskom jeziku.

Više o seminaru možete naći ovdje.

 
Home