www.consalta.ba

ISO 22301(BCMS) i ISO 20000(ITSMS) LA treninzi

Obaviještavamo Vas da Consalta d.o.o. u periodu od 13.05. – 17.05.2013. i u periodu od 20.05. – 24.05.2013. godine, u saradnji sa međunarodnim poslovnim partnerom Hermes infotech organizuje održavanje sljedećih treninga:

-            BCMS Lead Auditor: 13.05. – 17.05.2012. godine

-            ITSMS Lead Auditor: 20.05. – 24.05.2012. godine

Izvođenje treninga je usklađeno prema pravilima IRCA međunarodne organizacije, a svi polaznici koji uspješno završe trening će steći međunarodno priznati certifikat „Lead Auditora“ iz oblasti koju su izabrali (BCMS ili ITSMS).

Svaki trening traje pet dana (40 radnih sati) u predviđenim terminima, a održava se na bosanskom i engleskom  jeziku. Broj polaznika za svaki trening je ograničen. 

Šta su BCMS i ITSMS?

BCMS (Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja) zasnovan na ISO 22301 standardu, podrazumjeva smanjenje značajnog poslovnog rizika, usljed prekida poslovnih procesa a koji potencijalno dovodi do vrlo neželjenih posljedica – kašnjenja u isporuci proizvoda / usluga, neispunjenja ugovora, umanjenja prihoda, porasta troškova, neželjenih utjecaja na kupce / dobavljače.

ITSMS (Sistem upravljanja IT uslugama) zasnovan na ISO 20000 standardu, predstavlja uređeni skup disciplina koje obuhvataju kulturu, organizacionu strukturu, procese i alate, koji zajedno omogućavaju organizacijama da razvijaju i isporučuju IT usluge vrhunske kvalitete. Ovaj menadžment sistem je namjenjen organizacijama koje pružaju IT usluge, kao što su održavanje infrastrukture i aplikacija, bilo da se te usluge pružaju unutar organizacije ili su namjenjene tržištu. 

Kome je seminar namijenjen?

Treninzi su namjenjeni prvenstveno organizacijama kojima je stalo do informacione imovine koju svakodnevno koriste i organizacijama koje žele da obezbjede kvalitet pružanja proizvoda i usluga, kompetitivnu prednost u odnosu na konkurenciju, kvalitetno upravljanje IT uslugama na odgovarajući i prihvatljiv način, uvažavajući svakodnevne prijetnje nad imovinom i poslovnim procesima.

Posebno su interesantani uposlenicima koji se bave rizicima i internim revizijama u organizacijama, procjenama rizika na projektima, rizicima poslovnih procesa, operativnim rizicima, informacionom sigurnošću, fizičkom i tehničkom zaštitom imovine, upravljanjem IT servisima, IT uslugama, ITIL stručnjacima i dr. Također treninzi su namijenjeni: 

  • onima koji žele da nauče o efektima audita u praksi,
  • postojećim auditorima koji žele da unaprijede svoje audit vještine,
  • konsultantima koji žele da osiguraju savjete u sistemu certifikacije prema ISO 22301:2012 i ISO 20000-1:2011 standardu.

Navedeni treninzi predstavljaju odličnu kombinaciju teorijskog i praktičnog rada u manjim grupama, propraćeni sa mnoštvom individualnih i grupnih vježbi. Održavanje treninga je na bosanskom i engleskom jeziku, svaki trening traje po pet dana u predviđenim terminima. Broj polaznika za svaki trening je ograničen.

Ciljevi treninga

  • Uskladiti i objediniti Vaše znanje o kontinuitetu poslovanja prema zahtjevima ISO 22301 standarda;
  • Iskoristiti seminar za provedbu Lead Auditor BCMS-a (ISO 22301);
  • Saznati kako uspostaviti Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja;
  • Postati sigurniji i uvjerljiviji u sopstvenu sposobnost da vodite i upravljate audit timom;
  • Dodatno poboljšati tehnike izvještavanja, vještine audit izvještavanja i mogućnosti dokazivanja BCMS kompetencija.

Cijena
Kotizacija koja uključuje prisustvovanje seminaru, radne materijale, ručak i piće za 5 dana, koliko teje seminar se može dobiti na upit. 

Ako želite da Vaše kompetencije budu prepoznatljive, da povećate svoj kredibilitet, da osigurate međunarodnu prepoznatljivost, nadogradite svoje znanje, unaprijedite svoju biografiju, ovi treninzi predstavljaju odličan alat za postizanje svih navedenih prednosti.

Dodatne informacije će vam pružiti gospodin Mahir Boloban na: 061 034 268.

 
Home