www.consalta.ba

Treninzi u novembru

Information Security Management System & Business Continuity Management System

Consalta d.o.o. u saradnji sa kolegama iz Hermes-Infotech organizuje treninge iz sljedećih oblasti:oktobar_seminari    

  • BCMS Lead Auditor prema BS 25999:2007 standardu: 14-18 Novembra 2011. godine 
  • ISMS Lead Auditor prema ISO 27001:2005 standardu:  21-25 Novembra 2011. godine

Petodnevni treninzi predstavljaju kombinaciju teorijskog i praktičnog rada u manjim grupama. Broj polaznika je ograničen na maksimalno 10 učesnika.

Izvođenje treninga se odvija prema jasno definisanim pravilima IRCA organizacije (International Register of Certificated Auditors), a svi polaznici koji uspješno završe trening će steći međunarodno važeći certifikat 'Lead Auditora' iz oblasti koju su izabrali, ISMS ili BCMS.

Trening je namjenjen prvenstveno organizacijama kojima je stalo do informacione imovine koju svakodnevno koriste i organizacijama koje žele da obezbjede kontinuitet poslovanja uvažavajući svakodnevne prijetnje nad imovinom i poslovnim procesima.

Posebno je interesantan uposlenicima koji se bave rizicima i internim revizijama u organizacijama, procjenama rizika na projektima, rizicima poslovnih procesa, operativnim rizicima, kontinuitetom poslovanja, informacionom sigurnošću, fizičkom i tehničkom zaštitom imovine, upravljanjem promjenama, upravljanjem incidentima i dr.

Treninzi će se održavati u Hotelu Hollywood Sarajevo u predviđenim terminima. Cijena pojedinačnog treninga po polazniku je 1.100,00 € + PDV. U slučaju da organizacija ili pojedinac izaberu oba treninga ili ako je više kandidata iz iste organizacije, odobravamo popust na definisanu cijenu.

Prijavu za seminar možete popuniti ovdje.

Za dodatne informacije molimo Vas obratite se gosp. Mahiru Bolobanu.

 
Home