www.consalta.ba

Projekt u toku: Bosna Bank International

bbiMenadžment BBI banke odobrio je testiranje metodologije za implementaciju "Sistema za upravljanje operativnim rizicima", koju su razvili uposlenici Consalte d.o.o..

Metodologija implementacije "Sistema za upravljanje operativnim rizicima" (ORMS - Operative Risk Management System) objedinjava lokalne regulative i zahtjeve Agencije za bankarstvo FBiH/RS-a, kao i međunarodne zahtjeve predstavljene preko regulativa Basel II, ISO 31000, ISO 27001 i BS 25999 normi standarda.

Već u fazi procesa mapiranja i analize poslovnih procesa, Uprava BBI banke je odlučila da krene u poseban projekat analize poslovnih procesa. Novim ugovorom Consalte d.o.o. sa BBI bankom definisan je način i opseg analiziranja ključnih poslovnih procesa, gdje će se akcenat staviti na obuku i prenos znanja na uposlenike BBI banke.

 
Home