www.consalta.ba

VSTV BiH: Implementacija ISO 27001:2005 standarda

vstv

Bosna i Hercegovina na svom putu uspostave stabilnih institucija, približavanja i izjednačavanja standarda sa normama EU, ima još mnogo posla za uraditi. Jačanje legislative, zaštite prava građana, informacija koje posjeduju i razmjenjuju, samo su neki od motiva zašto se Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) opredjelilo za usvajanje ISO 27001:2005 normi u svoje svakodnevno poslovanje. Nakon raspisanog tendera kao najbolji ponuđač izabrana je Consalta d.o.o..

"Moram istaći da nam je izuzetno drago što smo se uspjeli nametnuti kao najbolji i respektabilniji implementator ISMS-a u BiH. Biće nam čast da radimo u jednoj ovakoj instituciji kao što je VSTV  BiH, čime ćemo doprinijeti njenom jačanju na putu ka EU integracijama", rekao je Osman-Jablan Bulić, vodeći konsultant.

Projekat: "Procjena usklađenosti pravosudnog i informacionog sistema sa ISO standardom sigurnosti informacija ISO 27001" će u prvom djelu biti izveden u tri faze i to:
Faza 1. Priprema i postavka projekta;
Faza 2. Analiza i popis informacione imovine;
Faza 3. Procjena rizika i izrada planova za tretiranje rizika.

Po završetku navedenih faza pristupiti će se izradi strategije za nastavak projekta.

 
Home