www.consalta.ba

Seminar: „Implementacija sistema za upravljanje kvalitetom (QMS), prema zahtjevima ISO 9001:2008“

9001-implementacija_1Na uspješno održanom seminaru (18 i 19 Avgust 2010. godine) na temu Implementacija/uspostava Sistema upravljanja kvalitetom (SUK/QMS), polaznici su upoznati sa praktičnim načinima uspostave funkcionalnog i pragmatičnog menadžement sistema. Predavanja su kao i do sada bila propraćena praktičnim vježbama i mnoštvom primjera iz prakse, sa osvrtom predstavnika certifikatorske kuće TUV Nord, na sam proces certifikacije tj. provjere usaglašenosti sa međunarodnim standardom.

Nakon završenog treninga polaznici su dobili certifikat o uspješno obavljenom treningu, te će na osnovu toga biti osposobljeni da samostalno krenu sa uspostavljanjem QMS-a u njihovim organizacijama.

I ovom prilikom na seminaru su učestvovali predstavnici naših domaćih partnerskih kuća, koji evidentno i kvalitetno ulažu u svoje firme, te vode računa o kvalitetu proizvoda i usluga koje pružaju svojim klijentima, što dokazuju konstantnim radom i edukacijom na polju upravljanja kvalitetom u organizacijama. Seminaru su prisustvovali predstavnici: Elektorprivrede BiH, BOR banke, Ginex, Elektroprenos BiH, i drugi.

 
Home